Usluge ordinacije dentalne medicina
dr. Matija Roki

Eugena Kvaternika 17, Varaždin
042/ 330-123 

RADNO VRIJEME ordinacije dentalne medicine 

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 13:30 – 21:00
Utorak, petak: 7:00 -14:30
Druga i četvrta subota u mjesecu: 7:00 – 12:00

Ordinacija dentalne medicine dr. Roki

Preventivni zahvati: premazivanje, pečaćenje fisura;
Konzervativni zahvati: estetski ispuni,liječenje;
Protetski zahvati: krunice, mostovi, metalne proteze na najmodernijim i najkvalitetnijim svjetskim materijalima;
Oralno kirurški zahvati: alveotomije, resekcije te implantološki zahvati – u suradnji s oralnim kirurgom;
Stomatološke usluge;

Ordinacija dr. Roki je moderno opremljena, uz liječnika stomatologa zaposlena je medicinska sestra, a prema potrebi u radu ordinacije sudjeluje oralni kirurg.

U stomatološkoj ordinaciji izvodimo sve stomatološke zahvate u skladu sa najnovijim svjetskim dostignućima koja pratimo sudjelujući na stranim i domaćim kongresima, seminarima i tečajevima.

U radu primjenjujemo najkvalitetnije stomatološke materijale vodećih svjetskih proizvođača, te suradjujemo s majstorom zubne tehnike koji je demonstrator mnogim zubnim tehničarima tako da su protetska rješenja koja nudimo visoke tehničke i estetske kvalitete.

Dobrodošli u našu ordinaciju gdje ćete se uvjeriti u našu kvalitetu i susretljivost.

 

Restorativna stomatologija i endodoncija

Preparacije kaviteta karioznih zuba, kompozitni, glasionomerni i amalgamski ispuni, endodontsko liječenje i postendodontsko zbrinjavanje zuba

Dječja stomatologija

Preventivni zahvati (pečaćenja, fluoridacije i preventivni ispuni) i restorativni zahvati na mliječnim i trajnim dječjim zubima

Fiksna protetika

Mostovi, krunice, nadogradnje, kolčići, kombinirani radovi

 

Mobilna protetika

 Izrada udlaga, totalnih i parcijalnih proteza, Wironit proteza (s metalnom bazom)

 

Oralna kirurgija

 Jednostavne i komplicirane ekstrakcije zuba, resekcije i dentalna implantologija

 

Preventiva

 Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga, pjeskarenje i poliranje zuba

Radno vrijeme

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 13:30 – 21:00
Utorak, petak: 7:00 – 14:30
2. i 4. subota u mjesecu: 7:00 – 12:00

Telefon 042/ 330-123

Upit

6 + 14 =